Acest capitol reglementeaza relaţia legală  cu societatea  LUXURY FOR KIDS S.R.L., care operează Site-ul pe care îl vizitaţi şi/sau prin care încheiaţi o tranzacţie online.

 

*DEFINIŢII*

Operator - Societatea LUXURY FOR KIDS S.R.L, cu sediul social în str. Dumbrăvioarei, nr.2, cartier Paradisul Verde, Corbeanca, CUI 37583310, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 23/2278/2017.

Document – Termenii şi condiţiile expuşi în prezentul document.

Site – reprezintă domeniul www.ebeka.ro , precum şi subdomeniile acestuia: www.hainedefirmapentrucopii.ro  şi www.brandurideluxpentrucopii.ro 

Utilizator – orice persoană care accesează acest Site sau care utilizează Serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Conţinut – orice informaţie aflată pe Site sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizualizată sau accesată de Utilizator prin intermediul unui echipament electronic.

Serviciu – posibilitatea unui Utilizator de a emite o comandă în scopul achiziţionării unor bunuri comercializate prin intermediul Site-ului, condiţionată de furnizarea datelor necesare preluării comenzii.

Acest Document poate suferi modificări pe parcursul timpului. Documentul trebuie recitit cu regularitate, întrucât la momentul utilizării Site-ului sau al confirmării unei expediţii, se vor aplica Termenii şi condiţiile în vigoare la acel moment.

Dacă accesaţi sau vizitaţi acest Site sau utilizaţi un Serviciu oferit prin intermediul acestui Site, se generează automat acceptarea Termenilor şi condiţiilor expuse în cele ce urmează, în afară de cazul în care pentru Serviciul respectiv există condiţii de utilizare distinct formulate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile expuşi în prezenţa, sunteţi invitaţi să părăsiţi acest Site.

Accesul dvs. şi utilizarea Site-ului nostru sunt supuse şi reglementate de toate legile şi regulamentele în materie. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin intermediul Site-ului nostru, vi se va solicită în mod explicit acceptul acestor termeni şi condiţii. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului nostru şi Termenilor şi Conditiior, fără nicio altă notificare prealabilă.

 

*DISPONIBILITATE ŞI DEFECTE*

Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil şi poate avea anumite erori. Acesta este furnizat de către un terț şi în măsură permisă de lege, fără garantări, condiţii sau garanţii de orice fel. Nu avem nicio obligaţie de a actualiza informaţiile de pe Site-ul nostru, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în legislaţia în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifică, edita, şterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru şi/sau informaţiile, materialele, produsele şi/sau serviciile disponibile prin acesta.

 

*PROPRIETATE ŞI DREPTURI DE AUTOR *

EBEKA.RO -logo-ul și site-ul sunt mărci înregistrate ale LUXURY FOR KIDS S.R.L. din Romania, nu trebuie, în niciun caz să fie utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de LUXURY FOR KIDS S.R.L .Site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, precum și alte aspecte legate de site si respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea LUXURY FOR KIDS S.R.L sau a afiliaților săi sau a furnizorilor conținutului respectiv. LUXURY FOR KIDS S.R.L (sau, după caz, licențiatul) este proprietarul întregii proprietăți intelectuale și altor drepturi de proprietate asupra sau cu privire la Site. Toate aceste drepturi sunt rezervate. 

Site-ul și tot ce cuprinde acesta, incluzând textele, imaginile, datele, slide-urile sunt proprietatea societății sau a altor terți care dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora. În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, se impune sa trimiteți o solicitare in Scris pe adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în care să precizați conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul folosirii acestuia. În lipsa unui acord explicit din partea LUXURY FOR KIDS S.R.L, orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și condițiilor precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietare intelectuală asupra Conținutului. Orice utilizare a Conținutului fără acest acord se va considera o încălcare a acestor termeni și condiții și va atrage răspunderea legală a utilizatorului.

 

*UTILIZAREA SITE-ULUI *

  Nu vi se permite să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți, distribuiți sau să exploatați Site-ul, inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul nostru scris în prealabil. Puteți utiliza Site-ul exclusiv în scop personal în vederea informării cu privire la caracteristicile bunurilor ce sunt prezentate pe Site precum și în vederea achiziționării unor astfel de bunuri prezentate pe Site.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru promovarea sau comercializarea pe Site a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Operator.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni.

Este interzisă orice ștergere, adăugare, inserare, modificare a unor informații aflate pe Site, precum și orice încercare de a obține acces neautorizat la Site, la conturile altor utilizatori, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte Servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui un mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Operator.

Se interzice accesarea Site-ului ori utilizarea Serviciilor pentru a avaria, dezactiva, supraîncărca, bloca sau deteriora vreun server, rețele conectate la vreun server sau alt echipament electronic utilizat în legătură cu Site-ul. Se interzice crearea de profiluri false, cu date neadevarate sau informatii insuficinte.

Vi se permite să vă înregistrați o singură dată și să folosiți un singur cont de client. Nu vi se permite să utilizați conturile oricărui alt client înregistrat sau să furnizați părților terțe posibilitatea de a vă folosi contul. Nu vi se permite să creați conturi suplimentare cu scopul de a abuza de funcționalitatea Site-ului nostru sau a altor utilizatori sau să încercați să vă dați drept un alt utilizator.

Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocarea permanentă sau temporară a accesului la Site și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat sau, bineînţeles, poate constitui infracţiune și este posibil să fiti raportaţi autorităţilor competenţe pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula oricând accesul la Site-ul nostru (sau părți din acesta), în special dacă noi considerăm ca este nevoie de modificari ce impun blocarea temporara a acestuia.

Pentru a crea un cont trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

          •        aveți, la data înregistrării, cel puțin 18 ani;

          •        vă asigurați că toate datele furnizate de dvs. sunt veridice, exacte, actualizate și complete;

          •        ne veți informa fără întârziere cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal prin e-mail, sau veți actualiza înregistrările dvs. în secțiunea "Contul dumneavoastră" de pe Site; și

          •        veți respecta această secțiune cu privire la înregistrare și Termenii de Utilizare.

Nu suntem responsabili pentru utilizarea, divulgarea sau pierderea detaliilor profilului. Puteţi accesa şi actualiza sau corecta datele de înregistrare şi informaţiile din zona "Cont " de pe Site, dar nu puteţi actualiza sau corecta informaţiile furnizate pentru o livrare care este în desfăşurare.

Vă putem oferi posibilitatea de a vă înregistra pe Site prin intermediul unui site de social media, de exemplu Facebook. Vă rugăm să verificați Politica de Confidențialitate pentru mai multe informații.

 

 * LINK-URI CĂTRE TERŢI *

Site-ul nostru poate conţine link-uri către Site-uri operate de terţe părţi sau companii. Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informaţii suplimentare sau publicitate. Includerea pe Site-ul nostru a oricărui link către un Site al unei terţe părţi nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru acest Site al unei terţe părţi, conţinutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea produselor sau serviciilor puse la dispoziţie prin acesta. Vă recomandăm să consultați termenii și condițiile specifice fiecărui link înainte de a-l naviga. 

 

 * LINK CĂTRE SITE *

Puteţi crea un hiperlink către Site-ul nostru de pe un alt site sau document fără acordul nostru scris în prealabil sub rezerva condiţiilor prevăzute în prezenţa secţiune şi cu respectarea drepturilor de autor şi proprietate. Site-ul nu va fi plasat pe un alt site care are un conţinut ilegal, ameninţător, defăimător, obscen, pornografic sau profanator sau care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracţiune sau o încălcare a oricărei legi sau poate dauna intereselor sau reputaţiei companiei Operatorului. Link-ul nu va construi o percepţie falsă, înşelătoare, peiorativă sau ofensatoare a companiei sau serviciilor Operatorului.

Sunteţi singurul responsabil pentru site-ul pe care înseraţi un link către Site-ul nostru şi pentru orice observaţie sau impresie creată cu privire la noi sau Site-ul nostru. Sunteţi singurul responsabil pentru aducerea acestor Termeni de Utilizare în atenţia persoanelor care au acces la site-ul nostru prin intermediul link-ului. Orice persoană care se conectează la Site-ul nostru prin intermediul link-ului dvs. este obligată să respecte aceşti Termeni de Utilizare.

Ne rezervăm dreptul de a solicita oricând, pentru orice motiv, ca orice link pe care îl creaţi spre Site-ul nostru de pe un alt site sau document să fie eliminat. În acest caz, LUXURY FOR KIDS S.R.L. sau oricare dintre afiliații care operează un Site, va trimite o notificare de încetare pe numele înscris menționat la înregistrarea dvs. , a numelui de domeniu a site-ului sau la orice adresă de e-mail furnizată pe site-ul dvs. La primirea unei notificări de la LUXURY FOR KIDS S.R.L. veți elimina link-ul în termen de trei zile și nu veți include un link spre acesta sau un alt site al LUXURY FOR KIDS S.R.L. pe site-ul dvs. sau pe site-ul unei persoane asociate cu dvs.

* LIMITE PENTRU RĂSPUNDERE *

LUXURY FOR KIDS S.R.L. exclude orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

          •        pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;

          •        pierderea de date;

          •        pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;

Ca utilizator, sunteţi de acord să răspundeţi faţă de noi şi afiliaţii noştri pentru daune şi pierderi şi să ne despăgubiţi pe noi şi afiliaţii noştri şi să ne exoneraţi de orice altă pretenţie sau creanţă referitoare la sau care decurge din încălcarea acestor Termeni de Utilizare.

Afişarea produselor, a caracteristicilor acestora , precum şi a informaţiilor privind preţul produselor, condiţiile de livrare sau politică de retur reprezintă o propunere adresată utilizatorilor şi nu prevederi contractuale. Fără o expunere de motive , operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica toate cele precizate mai sus, fără a notifica în vreun fel utilizatorul , chiar şi înainte de a finaliza comandă/ livrarea.  Întreg conținutul acestui Site vă este oferit în forma în care se află, fără să beneficiați de nicio garanție, explicită sau implicită, cu privire la funcționarea acestuia.

Utilizarea acestui Site se realizează prin asumare de către dumneavoastră în totalitate a riscului ce decurge din această utilizare, fără că Operatorul, angajaţii sau colaboratorii acestuia, sau orice altă persoană implicată în conceperea, întreţinerea, dezvoltarea sau oferirea Site-ului să fie răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui Site.

Operatorul şi persoanele enumerate anterior nu sunt responsabili pentru nicio daună cauzată de viruşi sau alte programe informatice care ar putea să vă afecteze computerul sau alte dispozitive electronice în urma accesării sau utilizării Site-ului ori a descărcării oricărui material (informaţie, text, imagine video sau audio) de pe Site.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. îşi rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de LUXURY FOR KIDS S.R.L. care includ: incendii, explozii, inundaţii, condiţii meteorologice extreme, epidemii, greve, acţiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră conform uzanţelor legii româneşti.

 

*PRODUSELE COMERCIALIZATE*

Produsele comercializate prin intermediul site-ului www.ebeka.ro  sunt produse noi şi în momentul livrării sunt însoţite de factură, conform legislaţiei în vigoare. Produsele sunt oferite în condiţiile respectării prevederilor prezentului contract şi în limita stocului disponibil. LUXURY FOR KIDS S.R.L. îşi asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseşte în stocul magazinului sau din motive independente de companie.

Preţurile afişate pe site conţin TVA.

Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel afişat pe site în momentul plasării comenzii, mai puţin în cazul acordării reducerilor pentru clienţii membri, unde valoare finală va fi cea din mailul de confirmare. Ne rezervăm dreptul de a schimbă preţul produselor fără o notificare prealabilă. Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email de confirmare la adresa specificată de dumneavoastră la înregistrare.

Produsele sunt achiziţionate din magazinele brandurilor, Outlet-uri , magazinele retailer-urilor omologaţi sau Factory Outlets şi pot sau nu conţine şi ambalajele originale şi etichetele producătorului sau retailerului.

Ne străduim să redăm cât mai exact culoarea produselor afişate pe site, însă culoarea pe care o vedeţi dumneavoastră depinde de monitorul utilizat şi de setările acestuia. Nu suntem responsabili pentru posibilele diferenţe de culoare între cele afişate pe monitorul dumneavoastră şi cele ale produselor. Măsurile produselor sunt conform standardelor internaţionale şi se comunica aşa cum a stabilit producătorul şi aşa cum sunt trecute pe eticheta, pentru care răspunde strict producătorul și pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate.

 

* LIVRARE ŞI PLATĂ*

Confirmarea unei comenzi implică o acceptare completă a termenilor şi condiţiilor menţionate în acest document. Acceptarea comenzii de către LUXURY FOR KIDS S.R.L. e considerată finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea companiei către Cumpărător, conform căreia comandă a fost verificată şi urmează să între în procesul de livrare, fără a necesită o confirmare de primire din partea cumpărătorului. Confirmarea se face electronic (e-mail) după pregătirea comenzii.

Plata se poate face on-line cu cardul sau la livrare, direct la curier, numerar.

Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.

Livrarea se face prin curier rapid, tariful fiind de 20 Ron pentru livrările în ţară şi 15 Ron pentru livrările în Bucureşti. Livrarea se face doar pe teritoriul României, în 48 de ore (calculate doar în zile lucrătoare) de la confirmarea comenzii, la adresa specificată la plasarea comenzii.

Costul transportului menţionat mai sus, va fi suportat de client şi nu există posibilitatea ca livrările să se facă cu plata la destinatar sau prin intermediu altor firme de curierat decât cele cu care colaborează compania.

Pentru comenzi cu valoare mai mare de 400 RON transportul este gratuit. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau anula această mențiune fără a notifica în prealabil utilizatorul.

În cazul în care clientul solicită ulterior în scris pe email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  modificări asupra comenzii, termenul de livrare va fi de 15 zile lucrătoare de la momentul ultimei intervenţii pe comandă iniţială. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile asupra cărora se solicită mai mult de 2 modificări din momentul plasării.

După două încercări de livrare nereuşite, efectuate de către firma de curierat parteneră, comandadvs. va fi considerată anulată iar acest contract reziliat.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai expedia comenzi persoanelor pe contul cărora se înregistrează cel mult două comenzi a căror livrare nu a putut fi efectuată cu succes în decurs de o lună.

În cazul în care cumpărătorul nu este găsit la adresa menţionată la plasarea comenzii, în intervalul orar menţionat, curierul va reveni încă o dată după contactarea cumpărătorului. În cazul în care nici la cea de-a două încercare de livrare cumpărătorul nu este găsit la adresa de livrare, comandă va fi anulată şi prezentul contract va fi considerat anulat.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. nu răspunde de eventuale întârzieri datorate firmei de curierat şi nu îşi asumă eventuale probleme datorate procesului de livrare a produselor.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. îşi rezervă dreptul de a decala toate aceste termene pe o perioadă determinată, prin notificarea prealabilă a potenţialilor consumatori, prin intermediul unui canal electronic.

* COMUNICARE ŞI RECLAMAŢII *

Utilizatorii pot fi contactaţi prin poştă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau telefon sau prin informaţii prin postarea acestora pe Site.

Toate notificările dvs. adresate catre LUXURY FOR KIDS S.R.L. trebuie să fie efectuate prin scrisoare sau e-mail la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .

LUXURY FOR KIDS S.R.L. răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor vândute. Condiţiile de garanţie acordate consumatorilor sunt în conformitate cu Legea 449/2003 şi O.G. 21/1992.

Reclamaţiile vor fi efectuate conform specificaţiilor de mai jos, în caz contrar nefiind luate în considerare:

- reclamaţiile se transmit în maxim 48 ore de la dată receptionarii comenzii de către cumpărător

- reclamaţia va fi însoţită de date concrete legate de numărul comenzii, numărul bonului fiscal, numărul coletelor, modalitatea de transport, motivul reclamaţiei, cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. va răspunde reclamaţiei în termen de max. 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În vederea soluţionării reclamaţiei, LUXURY FOR KIDS S.R.L. va decide:

* remedierea mărfii reclamate pe cheltuiala sa;

* plata contravalorii produselor;

* respingerea reclamaţiei;

Nicio reclamaţie nu va fi luată în calcul dacă marfă a fost modificată sau s-a intervenit în orice fel asupra ei. Prezenta enumerare nu este limitativă.

Clientul nu este îndreptăţit să solicite daune de interese cu privire la calitatea sau cantitatea mărfurilor achiziţionate de la LUXURY FOR KIDS S.R.L. dacă nu a respectat procedura de reclamaţie sus-menţionată.

Legile aplicabile solicită că o parte din comunicările pe care vi le trimitem să fie în scris. Utilizând Site-ul nostru, acceptaţi faptul că veţi comunica cu noi în principal prin mijloace electronice. Din motive contractuale sunteţi de acord cu aceste mijloace electronice de comunicare şi sunteţi de acord că toate contractele, notificările, informaţiile şi alte comunicări pe care vi le transmitem vor respectă cerinţele legale conform cărora aceste comunicări se vor face în scris, cu excepţia cazului în care legislaţia aplicabilă nu permite acest acord.

Puteti înainta o reclamație și  beneficia de căi de atac în afara instanței competente de care LUXURY FOR KIDS S.R.L. aparține, astfel:

http://www.anpc.gov.ro/

 

*TRANSFER DE DREPTURI*

 Cu excepţia cazului în care legislaţia în vigoare prevede altfel, nu puteţi transfera, cesiona sau altfel dispune de niciunul din drepturile sau obligaţiile dvs., în special obligaţii de plata, fără acordul nostru scris în prealabil. Oricând putem transfera,cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de operarea Site-ului sau a unor părţi ale acestuia sau de oricare dintre drepturile sau obligaţiile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiţi de responsabilitatea pentru executarea obligaţiei noastre în ceea ce va priveşte pe dvs., dar cesionarul intră în aceste relaţii în calitate de co-debitor.

 

*POLITICA DE RETUR*

Consumatorul va putea returna un produs sau renunţa la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice de la comandarea acestuia, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare şi retur.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau renunţare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

- ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a produsului sau primirea serviciului .

Pentru anunţarea returului trebuie să ne contactaţi la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau să completaţi formularul online de pe site. Formularele completate după expirarea acestui termen de 14 zile nu vor fi luate în considerare. Odată cu înregistrarea cererii de retur, în contul de client, va fi emisă o eticheta specială .

Va recomandăm să includeţi numărul comenzii sau numărul facturii, precum şi numărul contului bancar (precizând şi numele titularului) către care urmează să se efectueze rambursarea. Conform legii, este nevoie de o declaraţie clară a retragerii dumneavoastră din contractul de achiziţie în cauza. Condiţia că produsele returnate să fie acceptate, este că acestea să fie în aceeaşi stare în care au fost livrate (ambalajul original, etichetele ataşate, emblemele de brand, emblemele de compoziţie şi documentele însoţitoare).

Cumpărătorul este obligat să notifice către LUXURY FOR KIDS S.R.L. intenţia de a returna în 15 zile calendaristice de la data primirii produselor prin înregistrarea unei cereri de retur în contul de client. Cheltuielile de returnare ale produselor vor fi suportate de cumpărător.

De asemenea, cumpărătorul este obligat să se asigure că produsele returnate vor fi expediate în termen de maxim 5 zile calendaristice de la plasarea cererii de retur, termenul incluzând şi timpul de tranzit către LUXURY FOR KIDS S.R.L. Coletele care nu vor îndeplini condiţiile mai sus menţionate, vor fi refuzate.

Toate coletele conţinând produse returnate se vor trimite către: Bucureşti, Str. Matei Voievod, nr. 29, clădirea Energi-Co, corp A, etaj 2, Birou 11, Sector 2.

În urmă retragerii din contract, vă vom rambursa plata efectuată pentru achiziţia produsului, fără cheltuilile de livrare sau împachetare - în cazul în care aţi ales şi această opţiune. Rambursul se va efectua nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la dată în care produsul se întoarce la Operator şi i se confirmă autenticitatea, factură de achiziţie, plata acesteia şi etichetele intacte. Rambursarea se va realiza prin intermediul transferului bancar.

- În cazul în care cumpărătorul optează pentru rambursare prin transfer bancar, este obligat să menţioneze numărul contului IBAN, numele titularului şi CNP-ul.

Ne rezervăm dreptul de a refuză rambursul dacă:

- acesta este solicitat după 14 zile de la momentul primirii ultimului produs - în cazul în care comandă se livrează pe bucăţi;

- ambalajul este deteriorat;

- etichetele sunt deteriorate sau înlocuite;

- coletul prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri;

- costul returului nu este suportat de consumator.

Costurile directe legate de returnarea produselor vor fi suportate de către cumpărător şi pot fi influenţate de dimensiunea şi greutatea produselor returnate.

În plus, consumatorul este responsabil şi de:

•        costurile suplimentare pe care le implică un alt tip de livrare decât cea standard indicată de profesionist, atunci când există această opţiune

•        diminuarea valorii produselor returnate, rezultată din manipularea acestora.

Conform OUG 34/2014, art.16, lit. e, LUXURY FOR KIDS S.R.L. îşi rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria intimă, costume de baie şi/sau produse cosmetice.

În ceea ce priveşte transferul riscurilor, consumatorul preia riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor când a dobândit posesia fizică a acestora. În mod excepţional, riscurile sunt transferate consumatorului la momentul livrării produselor către transportatorul ales de acesta.

Factura care însoţeşte livrarea condiţionează eventuale reclamaţii sau returul. Acest certificat de garanţie va acordă toate drepturile garantate de lege (Legea 449/2003, O.G. 21/1992, republicată). În cazul unei reclamaţii fondate şi justificate legal, LUXURY FOR KIDS S.R.L. poate înlocui produsul, dacă acesta este disponibil pe stoc.

În cazul în care nu este disponibil, clientului îi va fi rambursat preţul de cumpărare în perioada de timp stipulată prin lege calculată de la dată primirii reclamaţiei scrise şi a produsului în cauza. Pentru acordarea garanţiei, este necesară respectarea condiţiilor menţionate. Garanţia se anulează prin absenţa facturii în original, a etichetelor de la achiziţie sau deteriorarea acestora.

 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Societatea LUXURY FOR KIDS S.R.L. face eforturi pentru a asigura protecţia confidenţialităţii datelor dumneavoastră, şi de aceea implementează măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare, astfel încât să fie în măsură să respecte angajamentele prevăzute în prezenţa secţiune, precum şi toate dispoziţiile legale aplicabile. Transmiterea de informaţii prin internet folosind dispozitive electronice poate fi interceptată, şi de aceea Operatorul nu poate garanta securitatea absolută a datelor transmise către şi de către Site. Astfel, va informăm că prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor vă asumaţi orice risc ce decurge din accesul neautorizat la aceste date, în măsură în care acest acces nu este datorat modalităţii defectuoase în care Operatorul şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin.

Refuzul comunicării datelor dumneavoastră ori comunicarea de date fictive, neactualizate, incomplete ori inexacte, va conduce la imposibilitatea de a beneficia de Serviciile furnizate.

Prin utilizarea Site-ului nostru, se consideră că aţi acceptat Politica noastră de Confidenţialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptaţi această politică.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. prelucrează următoarele date:

• Adresa IP utilizată;

• Datele pe care le furnizaţi la înregistrarea pe Site, care includ în principal: numele şi prenumele Utilizatorului, adresa de e-mail, datele de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon, datele bancare;

• Informaţii pe care le furnizaţi atunci când contactaţi Operatorul prin orice mijloace de comunicare;

• Înregistrări audio/ video ale convorbirilor cu Operatorul;

• Informaţii pe care le comunicaţi Operatorului dacă participaţi la un concurs ce presupune atribuirea unor premii.

Operatorul va utiliza datele cu caracter personal furnizate în scopul transmiterii de mesaje comerciale sau ofertele curente, promoţii sau alte informaţii comerciale relevante.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. își rezervă dreptul de a vă transmite mesaje ce privesc schimbarea Termenilor și Condițiilor si/sau de a vă transmite câte un mesaje după fiecare operațiune de cumpărarea a unor bunuri efectuata  prin intermediul Site-ului, pentru a vă solicita opinia cu privire la bunurile și serviciile oferite.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. procesează manual şi automat, datele personale oferite ale clienţilor şi potenţialilor săi clienţi, cu scopul de a oferi spre vânzare produse / servicii din gama articolelor vestimentare şi accesorii ale acestora, respectiv de a facilita accesul la oferte, precum şi de a furniza informaţii comerciale şi/ sau promoţionale despre produsele comercializate.

Nefurnizarea acordului pentru prelucrarea datelor personale anterior enumerate conduce la imposibilitatea vizionării, rezervării, lansării de comenzi şi cumpărării produselor comercializate prin intermediul site-ului.

Datele personale furnizate sunt destinate utilizării de către Operator şi pot fi accesate numai de către următoarele categorii de destinatari: reprezentanţii Operatorului (angajaţi, colaboratori) şi partenerii contractuali ai Operatorului.

LUXURY FOR KIDS S.R.L. respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Dacă veţi continuă să navigaţi pe acest site, devin stabilite următoarele: 

•        Sunteţi de acord cu prelucrarea de către societatea LUXURY FOR KIDS S.R.L. a datelor dumneavoastră cu caracter personal

•        Sunteţi de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie utilizate de parteneri sau contractaţi ai Operatorului, în vederea furnizării serviciilor comandate.

LUXURY FOR KIDS S.R.L.este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 797797786270.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, LUXURY FOR KIDS S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul acestei politici este de a stabili măsurile necesare şi responsabilităţile angajaţilor LUXURY FOR KIDS S.R.L., pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice,

Prezenta politică se aplică tuturor angajaţilor LUXURY FOR KIDS S.R.L. cu atribuţii de prelucrare a datelor cu caracter personal şi/sau după caz persoanelor împuternicite.  Operatorul respectă:

•        Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

•        Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

•        Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

•        Decizia ANSPDCP nr. 90 din 18/07/2006 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

•        Decizia ANSPDCP nr. 100 din 23/11/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

•        Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate general

Datele cu caracter personal vor fi colectate, utilizate, prelucrate şi furnizate numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate respectiv confirmarea comenzilor, livrarea comenzilor, informarea despre eventualele promoţii, buletinele informative periodice.

Pentru protejarea datelor personale de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, se vor utiliza măsuri de securitate tehnice şi organizatorice. Datele personale depuse de către utilizatori, vor fi folosite numai în scopul declarat al acestei politici, informaţiile şi datele existente vor fi folosite numai în scopul declarat al acestei politici.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa:

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti

Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57

Web: http://www.dataprotection.ro/

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">

 

COOKIES

Atunci când vizitaţi Site-ul nostru pentru prima dată vă aducem la cunoştinţă în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizaţi Site-ul nostru acceptaţi şi sunteţi de acord cu Politică privind Cookie-urile. Vom continuă să va aducem la cunoştinţă acest lucru de fiecare dată când vizitaţi Site-ul nostru, până când confirmaţi luarea la cunoştinţă.

Cookie-urile vor fi înţelese ca date IT, incluzând fără limitare fişiere text, stocate pe terminalul utilizatorului în scopul utilizării paginii web. Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului întrun mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile conţin de regulă numele paginii web de provenienţă, dată stocării pe terminal şi un număr unic.

Cookie-urile sunt folosite în scopul adaptării conţinutului paginilor web la preferinţele utilizatorului şi la optimizarea utlilizarea paginilor web. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utlizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidenţialitate respective.

Cookie-urile utilizate de LUXURY FOR KIDS S.R.L. sunt setate de către website în momentul în care îl vizitaţi şi pot fi citite numai de către website-ul nostru.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Atare datele sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.