Societatea LUXURY FOR KIDS S.R.L. face eforturi pentru a asigura protecţia confidenţialităţii datelor dumneavoastră, şi de aceea implementează măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare, astfel încât să fie în măsură să respecte angajamentele prevăzute în prezenţa secţiune, precum şi toate dispoziţiile legale aplicabile. Transmiterea de informaţii prin internet folosind dispozitive electronice poate fi interceptată, şi de aceea Operatorul nu poate garanta securitatea absolută a datelor transmise către şi de către Site. Astfel, va informăm că prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor vă asumaţi orice risc ce decurge din accesul neautorizat la aceste date, în măsură în care acest acces nu este datorat modalităţii defectuoase în care Operatorul şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin.

 

Refuzul comunicării datelor dumneavoastră ori comunicarea de date fictive, neactualizate, incomplete ori inexacte, va conduce la imposibilitatea de a beneficia de Serviciile furnizate.

 

Prin utilizarea Site-ului nostru, se consideră că aţi acceptat Politica noastră de Confidenţialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptaţi această politică.

 

LUXURY FOR KIDS S.R.L. prelucrează următoarele date:

• Adresa IP utilizată;

• Datele pe care le furnizaţi la înregistrarea pe Site, care includ în principal: numele şi prenumele Utilizatorului, adresa de e-mail, datele de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon, datele bancare;

• Informaţii pe care le furnizaţi atunci când contactaţi Operatorul prin orice mijloace de comunicare;

• Înregistrări audio/ video ale convorbirilor cu Operatorul;

• Informaţii pe care le comunicaţi Operatorului dacă participaţi la un concurs ce presupune atribuirea unor premii.

Operatorul va utiliza datele cu caracter personal furnizate în scopul transmiterii de mesaje comerciale sau ofertele curente, promoţii sau alte informaţii comerciale relevante.

 

LUXURY FOR KIDS S.R.L. își rezervă dreptul de a vă transmite mesaje ce privesc schimbarea Termenilor și Condițiilor si/sau de a vă transmite câte un mesaje după fiecare operațiune de cumpărarea a unor bunuri efectuata  prin intermediul Site-ului, pentru a vă solicita opinia cu privire la bunurile și serviciile oferite.

 

LUXURY FOR KIDS S.R.L. procesează manual şi automat, datele personale oferite ale clienţilor şi potenţialilor săi clienţi, cu scopul de a oferi spre vânzare produse / servicii din gama articolelor vestimentare şi accesorii ale acestora, respectiv de a facilita accesul la oferte, precum şi de a furniza informaţii comerciale şi/ sau promoţionale despre produsele comercializate.

 

Nefurnizarea acordului pentru prelucrarea datelor personale anterior enumerate conduce la imposibilitatea vizionării, rezervării, lansării de comenzi şi cumpărării produselor comercializate prin intermediul site-ului.

 

Datele personale furnizate sunt destinate utilizării de către Operator şi pot fi accesate numai de către următoarele categorii de destinatari: reprezentanţii Operatorului (angajaţi, colaboratori) şi partenerii contractuali ai Operatorului.

 

LUXURY FOR KIDS S.R.L. respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Dacă veţi continuă să navigaţi pe acest site, devin stabilite următoarele: 

•        Sunteţi de acord cu prelucrarea de către societatea LUXURY FOR KIDS S.R.L. a datelor dumneavoastră cu caracter personal

•        Sunteţi de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie utilizate de parteneri sau contractaţi ai Operatorului, în vederea furnizării serviciilor comandate.